Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

 

Úvodní informace o studiu

Tématika

Tématika kurzů a přednášek je široká a pokrývá celou škálu lékařských oborů (čínská tradiční medicína je tzv. „celostní medicína", v níž se v tradičním pojetí nerozlišují jednotlivé specializace). Specializací profesora Baie jsou čínské masáže qigong tuina a čínská tradiční energetická cvičení qigong. Tomuto samostatnému odvětví čínské medicíny budou věnovány specielně zaměřené přednáškové bloky a kurzy.

Odbornost a kvalita výuky

Kvalita výuky je zajištěna mnohaletými zkušenostmi pedagoga, profesora Bai Yunqiaoa, který v současné době všechny kurzy osobně vede. Všechny kurzy jsou tlumočeny do češtiny. Pokud není uvedeno jinak, tlumočení zajišťuje Mgr. Štěpán Vyhlídka, který se specializuje na tlumočení čínštiny v oblasti tradiční čínské medicíny a dbá také o jednotné tlumočení seminářů profesora Baie.

Získání informací ke kurzům a akcím

Veškeré základní informace o kurzech a pořádaných akcích (o tématech, místě konání, termínech atd.) najdete v tomto oddíle označeném jako Výuka a cvičení, resp. v jeho jednotlivých sekcích řazených podle typu kurzu (např. seminář, přednáška apod.). Nejbližší akce jsou pro snadnější orientaci vždy uvedeny na úvodní stránce. Kurzy a cvičení probíhají většinou v Praze na adrese našeho centra Práčská 14 (zámeček Práče), ale také pořádáme několikadenní soustředění a semináře mimo Prahu i mimo Českou republiku. 

Přihlášení a platba

Na kurzy a akce TCM Spirit se můžete přihlásit přímo z našich stránek u odkazu vedle konkrétní akce, která Vás zaujala. Po kliknutí na odkaz budete požádáni o registraci (vyplnění základních údajů: jméno, kontaktní spojení, případně Vaše předchozí zkušenosti s TCM) a bude Vám emailem zasláno potvrzení o rezervaci a přidělen variabilní symbol. Po zaplacení kurzovného, které můžete realizovat převodem z účtu, složením hotovosti u České spořitelny na náš účet či poštovní poukázkou, Vám zašleme potvrzení o zaplacení a rezervování místa v kurzu. Daňový doklad si budete moci vytisknout na Vaší osobní stránce s přehledem Vámi realizovaných plateb. Před zahájením kurzu bude zkontrolována prezence přítomných. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem či připomínkou.

Připomínáme

  1. Součástí kurzů bývá obecně výuka zdravotního cvičení či nácvik masážních technik, a pokud ne i přednášky trvají několik výukových hodin, proto doporučujeme volný oděv a pohodlnou obuv. Budou-li kurzy konány v prostorách centra TCM Spirit v zámečku Práče, je vhodné vzít si s sebou vlastní přezuvky.
  2. Nezapomeňte na psací pomůcky. Tuto banalitu přese vše připomínáme, protože psaní poznámek (pokud samozřejmě člověk neoplývá fenomenální pamětí, ale i takoví lidé existují) je nezbytné proto, abyste na jejich základě mohli postupovat ať už v prakticky zaměřené části semináře, kde jde o nácvik technik či cviků, nebo ve vaší vlastní klinické praxi či při cvičení. Při výuce se uvádějí léčebné postupy, názvy a pořadí technik, cviků, bodů atd.
  3. Na kurzech je povoleno používat záznamovou techniku (diktafony, fotoaparáty, kamery), ale jen pro osobní potřebu studentů konkrétního kurzu a jen tak, aby záznam nerušil ani přednášející ani ostatní účastníky kurzu. Při výkladu a zejména při ukázkách, kdy pokud není vyhrazen prostor na dotazy, je třeba zachovat naprostý klid. Blesky fotoaparátů, případně strkání při hledání místa pro nejlepší záběr kamerou z bezprostřední blízkosti je velmi rušivým elementem a negativně narušují výuku. Buďte v tomto, prosíme, ohleduplní.
  4. Pokud budou při výuce zvlášť vhodně pořízeny obrazové záznamy či poznámky studentů, budou umístěny na našem webu ve zvláštní sekci „Doplňující materiály ke stažení" a budou pod heslem k dispozici i ostatním účastníkům daného semináře. Jiné volné šíření materiálů a záznamů z kurzů a akcí je bez výslovného souhlasu profesora Baie zakázáno. 

 

V rámci sekce Výuka a cvičení můžete navštívit následující témata: